Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje, a koja se ne mogu rešiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgijespadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, vađenje cista i promena u viličnim kostima…